Svømning

På Vorrevangsskolen svømmer vi hver fredag, hvor Fatima holer styr på tropperne.
Holdet er overtegnet.