Musik og sang

Hvad kan du opleve:
Gratis musikhold for dig, som har fået tilkendt førtidspension eller flexjob.
Se mere om de aktuelle musikhold under nedenstående overskrifter:

Jazz Sammenspil