Kunsthold

Kunstholdene er for mænd og kvinder, som har fået tilkendt førtidspension eller flexjob. Se mere om de enkelte kunsthold under nedenstående overskrifter.